Tomasz Wandzilak - Urolog
Aktualne informacje

W związku z epidemią i koniecznością unikania kontaktu bezpośredniego:

Gabinet w SANUS MED w Człuchowie wznowił ograniczoną działalność.

Gabinet w Gdańsku ul. Guderskiego 2/7 wznowi działalność w ograniczonym zakresie od dnia 22 kwietnia 2020r.

Gabinet w Kościerzynie zostaje przeniesiony z ul. Tetmajera 2A do nowej lokalizacji przy ul. Doktora Leona Heykego 5A. Wznowienie działalności od 8 maja 2020r.

Zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego.
Na czas epidemii udostępniam mój numer prywatny - 510 033 984

W licznych przypadkach mogę pomóc zdalnie lub doradzić.

W czasie kryzysu możliwe jest przedłużenie (kontynuacja) leczenia – np. wystawienie e-recepty.

Umówione wizyty mogą zostać odwołane jeżeli wzrośnie ryzyko kontaktu
z zakażonymi pacjentami w szpitalu, w którym pracuję.

Na mocy nowych przepisów, przekształcenie szpitala specjalistycznego w szpital zakaźny
jest równoznaczne z zakazem pracy lekarzy i pielęgniarek w innych miejscach,
także w gabinetach prywatnych.

Na wizytę przychodzimy w maseczce na usta i nos oraz w rękawiczkach.

Proszę zgłaszać się dokładnie na ustaloną godzinę wizyty
aby uniknąć gromadzenia się w poczekalni.
Każda wizyta musi być przez pacjenta potwierdzona telefonicznie dzień wcześniej.
Proszę dzwonić na ten sam numer pod który Państwo dzwonili by się zarejestrować.
Niepotwierdzone wizyty zostaną skasowane.

JEŻELI MASZ KASZEL, DUSZNOŚĆ LUB GORĄCZKĘ - ZOSTAŃ W DOMU SKONTAKTUJ SIĘ ZE STACJĄ SANEPID

Zalecam stosować się do zaleceń Ministra Zdrowia i administracji.

Jeżeli wizyta nie jest konieczna i może zostać odroczona - zostańcie w domu !!!!!!